T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

Üyelik İşlemleri

NASIL ÜYE OLABİLİRİM ?

Kütüphanemize her yaşta vatandaşımız ücretsiz üye olarak tüm hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalanmaktadır.

15 yaş altı vatandaşlar kütüphaneye gelerek, 15 yaş üstü vatandaşlar ise e-Devlet Platformu üzerinden kütüphanemize üye olabilmektedir.
E-Devlet üzerinden üyelik için tıklayınız.

KÜTÜPHANE ÜYELİK VE KİTAP ÖDÜNÇ - İADE KURALLARI

Telefonla katalog  taraması ( kitap araması ) yapılamaz.
Kütüphane kartı veya T.C. Kimlik numarasını gösteren belge olmadan ödünç kitap alınamaz.
Kütüphane kartını kaybeden kullanıcılar, müdürlüğümüze üyelik kartını kaybettiklerine dair dilekçe vermek zorundadır.
18 yaşından küçük kullanıcılar,  üye olabilmek için, üyelik formunu velisine okutup imzalatmakla yükümlüdür.
Bir defada en fazla 3 (üç) adet kitap (Danışma kaynakları ve kaynak kitaplar hariç) ve/veya süreli yayın  (son sayısı hariç) 15 (on beş) gün süreyle ödünç verilir. İhtiyaç duyulduğunda, kitabın son teslim etme tarihinde başvurmak kaydıyla, bir defaya mahsus 15 (on beş) günlük süre uzatımı yapılabilir. Teslim süresi geçtiğinde süre uzatımı yapılmaz.