T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

Yunus Emre Halk Kütüphanesi

    Yunus Emre Halk Kütüphanesi 07.06.2001 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Polatlı Belediye Başkanlığı arasında yapılan protokol ile 25 yıllığına tahsis edilen Çamlık Düğün Salonu üst katında hizmete açılmıştır. Ardından 03.10.2009 tarihinde Yunus Emre Mahalle Konağı'na taşınmıştır. Bina tek salondan oluşmakta olup, kendi içinde danışma, ödünç verme ve süreli yayınlar birde TÜBİTAK kitaplığı olmak üzere ayrılmıştır. Kitaplar açık raf sistemine göre sıralanmıştır.
    Kütüphane Müdürlüğümüze bağlı Yunus Emre Halk Kütüphanesi koleksiyonunda araştırma, hikâye ve roman olmak üzere toplam 7185 adet kitap mevcuttur. Tübitak’a ait 216 adet kitap TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı'nda sergilenmektedir.