T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi

Kamu Hizmet Standartı

POLATLI İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1

 

Kütüphanecilik Hizmetleri

(Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü)

Kütüphaneye üye Kaydı Yaptırmak

Kütüphanemizin görevi, her yaş ve seviyedeki vatandaşlarımızın çeşitli konulardaki eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak, ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, kütüphanelerimize kazandırılan eserleri okuyucuya sunmaktır.

 

*TC vatandaşlık Numarası

10 Dakika

2

Ödünç Verme

Kütüphane Materyali 15 gün süre ile ödünç verilir.

* Kütüphaneye gelerek talepte bulunmak.

* Üye kaydı yaptırmış olmak.

3 Dakika

3

İnternet Hizmeti

*Kütüphane Üye Kartının ibraz edilmesi.

5 Dakika

4

Okuyuculardan gelen talepler

* Dilekçe ile müracaat etmek.

1 saat

5

Danışma Hizmeti

 

*Girişte kimlik ibraz etmek,

5 Dakika

İlk Müracaat Yeri    :                                                                          İkinci Müracaat Yeri                :

İsim                          :  Serkan ÜNAL                                                  İsim          :  İlhami DIKKILOĞLU

Unvan                      :  Kütüphaneci                                                   Unvan       :  Kütüphane Müdürü

Adres                       :  Zafer Mah. Turan Cad. No:42                              

                                              Polatlı/ANKARA

Tel                            :  0 312 623 18 31                                                                   

Faks                         :  0 312 623 18 31                                                                

E-Posta                    :  kutuphane0611@kultur.gov.tr